Μπρίντεζι – Κέρκυρα – Μπρίντεζι

 

 

 

 

Από 14.06 Εως 30.06.2019

ΜΠΡΙΝΤΕΖΙ – ΚΕΡΚΥΡΑ
Μπρίντεζι Κέρκυρα
Αναχώρηση Ώρα Αναχώρησης Ώρα Άφιξης
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21:00 04:00
ΣΑΒΒΑΤΟ 13:00 20:00
ΚΕΡΚΥΡΑ – ΜΠΡΙΝΤΕΖΙ
Κέρκυρα Μπρίντεζι
Αναχώρηση Ώρα Αναχώρησης Ώρα Άφιξης
ΣΑΒΒΑΤΟ 07:00 14:00
ΚΥΡΙΑΚΗ 02:00 09:00

 

Από 01.07 Εώς 08.09.2019

ΜΠΡΙΝΤΕΖΙ – ΚΕΡΚΥΡΑ
Μπρίντεζι Κέρκυρα
Αναχώρηση Ώρα Αναχώρησης Ώρα Άφιξης
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21:00 04:00
ΣΑΒΒΑΤΟ, ΚΥΡΙΑΚΗ 13:00 20:00
ΚΕΡΚΥΡΑ – ΜΠΡΙΝΤΕΖΙ
Κέρκυρα Μπρίντεζι
Αναχώρηση Ώρα Αναχώρησης Ώρα Άφιξης
ΔΕΥΤΕΡΑ, ΚΥΡΙΑΚΗ 02:00 09:00
ΣΑΒΒΑΤΟ 07:00 14:00

 

 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

• Τα παραπάνω Δρομολόγια ενδέχεται να τροποποιηθούν

• Οι Αναχωρήσεις και αφίξεις αναφέρονται σε τοπική ώρα

• Η ώρα άφιξης δηλώνει την άφιξη του πλοίου στον προλιμένα

 

Comments are closed.