Ηράκλειο – Πειραιάς

Από 01.01 Εώς 13.06.2019

 ΗΡΑΚΛΕΙΟ – ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Ηράκλειο Πειραιάς
Αναχώρηση Ώρα Αναχώρησης Ώρα Άφιξης*
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 20:30 07:15
*=Άφιξη την επόμενη μέρα

 

Από 14.06 Εώς 31.10.2019

ΗΡΑΚΛΕΙΟ – ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Ηράκλειο Πειραιάς
Αναχώρηση Ώρα Αναχώρησης Ώρα Άφιξης*
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 21:00 06:30*
*=Άφιξη την επόμενη μέρα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

Πλοία: KNOSSOS PALACE , FESTOS PALACE
• Οι ώρες άφιξης που αναφέρονται στα προγράμματα δρομολογίων υποδηλώνουν τον χρόνο άφιξης των πλοίων στον προλιμένα.

• Η εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν καθυστέρηση στις ώρες αφίξεων και αναχωρήσεων των πλοίων, εξ’ αιτίας εξωτερικών παραγόντων ή λόγων ανωτέρας βίας, ανεξάρτητων της θέλησής της.

 

Comments are closed.