Ο ΣΤΟΛΟΣ

Cruise Olympia

CRUISE OLYMPIA

Μήκος: 225 μέτρα.
Ταχύτητα: 27,5 κόμβοι
Αυτοκίνητα: 963

Ολική χωρητικότητα: 54.310 τόνοι
Γκαράζ χωρητικότητα: 3.050 γραμμικά μέτρα
Επιβάτες: 2.850

Cruise Europa

CRUISE EUROPA

Μήκος: 225 μέτρα.
Ταχύτητα: 27,5 κόμβοι
Αυτοκίνητα: 963

Ολική χωρητικότητα: 54.310 τόνοι
Γκαράζ χωρητικότητα: 3.050 γραμμικά μέτρα
Επιβάτες: 2.850

Olympia Palace

H/S/F OLYMPIA PALACE

Μήκος: 214 μέτρα.
Ταχύτητα: 31,5 κόμβοι
Αυτοκίνητα: 821

Ολική χωρητικότητα: 36.825 τόνοι
Γκαράζ χωρητικότητα: 1.932 γραμμικά μέτρα
Επιβάτες: 1.922

Europa Palace

H/S/F EUROPA PALACE

Μήκος: 214 μέτρα.
Ταχύτητα: 31,5 κόμβοι
Αυτοκίνητα: 821

Ολική χωρητικότητα: 36.825 τόνοι
Γκαράζ χωρητικότητα: 1.932 γραμμικά μέτρα
Επιβάτες: 1.922

Knossos Palace

H/S/F KNOSSOS PALACE

Μήκος: 214 μέτρα.
Ταχύτητα: 31,6 κόμβοι
Αυτοκίνητα: 700

Ολική χωρητικότητα: 24.003 τόνοι
Γκαράζ χωρητικότητα: 1.500 γραμμικά μέτρα
Επιβάτες: 2.500

Festos Palace

H/S/F FESTOS PALACE

Μήκος: 214 μέτρα.
Ταχύτητα: 31,6 κόμβοι
Αυτοκίνητα: 700

Ολική χωρητικότητα: 24.003 τόνοι
Γκαράζ χωρητικότητα: 1.500 γραμμικά μέτρα
Επιβάτες: 2.500

Ikarus Palace

H/S/F IKARUS PALACE

Μήκος: 200 μέτρα.
Ταχύτητα: 27 κόμβοι
Αυτοκίνητα: 819

Ολική χωρητικότητα: 29.968 τόνοι
Γκαράζ χωρητικότητα: 2.130 γραμμικά μέτρα
Επιβάτες: 1.528

Comments are closed.