Ηράκλειο – Θήρα – Πάρος – Μύκονος

ΗΡΑΚΛΕΙΟ – ΘΗΡΑ – ΗΡΑΚΛΕΙΟ

04/05/2020 – 31/05/2020 & 01/10/2020 – 11/11/2020

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 09:00 09:00 09:00 09:00
ΘΗΡΑ  ΑΦΙΞΗ 10:50 10:50 10:50 10:50
ΘΗΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 17:00 17:00 17:00 17:00
ΗΡΑΚΛΕΙΟ  ΑΦΙΞΗ 18:50 18:50 18:50 18:50

 

ΗΡΑΚΛΕΙΟ – ΘΗΡΑ – ΠΑΡΟΣ – ΜΥΚΟΝΟΣ – ΠΑΡΟΣ – ΘΗΡΑ – ΗΡΑΚΛΕΙΟ

01/06/2020 – 30/06/2020

 

ΔΕΥ ΤΡΙ ΠΕ ΠΑ ΣΑ ΚΥ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00
ΘΗΡΑ  ΑΦΙΞΗ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

10:50

11:00

10:50

11:00

10:50

11:00

10:50

11:00

10:50

11:00

10:50

11:00

ΠΑΡΟΣ  ΑΦΙΞΗ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
12:55

13:05

12:55

13:05

12:55

13:05

12:55

13:05

12:55

13:05

12:55

13:05

ΜΥΚΟΝΟΣ  ΑΦΙΞΗ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
13:50

14:10

13:50

14:10

13:50

14:10

13:50

14:10

13:50

14:10

13:50

14:10

ΠΑΡΟΣ  ΑΦΙΞΗ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
14:55

15:05

14:55

15:05

14:55

15:05

14:55

15:05

14:55

15:05

14:55

15:05

ΘΗΡΑ  ΑΦΙΞΗ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
16:45

17:00

16:45

17:00

16:45

17:00

16:45

17:00

16:45

17:00

16:45

17:00

ΗΡΑΚΛΕΙΟ  ΑΦΙΞΗ 18:50 18:50 18:50 18:50 18:50 18:50

 

ΗΡΑΚΛΕΙΟ – ΘΗΡΑ – ΠΑΡΟΣ – ΜΥΚΟΝΟΣ – ΠΑΡΟΣ – ΘΗΡΑ – ΗΡΑΚΛΕΙΟ

01/07/2020 – 30/09/2020

ΔΕΥ ΤΡΙ ΤΕ ΠΕ ΠΑ ΚΥ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00
ΘΗΡΑ  ΑΦΙΞΗ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
10:50

11:00

10:50

11:00

10:50

11:00

10:50

11:00

10:50

11:00

10:50

11:00

ΠΑΡΟΣ  ΑΦΙΞΗ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
12:55

13:05

12:55

13:05

12:55

13:05

12:55

13:05

12:55

13:05

12:55

13:05

ΜΥΚΟΝΟΣ  ΑΦΙΞΗ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
13:50

14:10

13:50

14:10

13:50

14:10

13:50

14:10

13:50

14:10

13:50

14:10

ΠΑΡΟΣ  ΑΦΙΞΗ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
14:55

15:05

14:55

15:05

14:55

15:05

14:55

15:05

14:55

15:05

14:55

15:05

ΘΗΡΑ  ΑΦΙΞΗ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
16:45

17:00

16:45

17:00

16:45

17:00

16:45

17:00

16:45

17:00

16:45

17:00

ΗΡΑΚΛΕΙΟ  ΑΦΙΞΗ 18:50 18:50 18:50 18:50 18:50 18:50

 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

• Τα παραπάνω Δρομολόγια ενδέχεται να τροποποιηθούν

• Οι Αναχωρήσεις και αφίξεις αναφέρονται σε τοπική ώρα

• Η ώρα άφιξης δηλώνει την άφιξη του πλοίου στον προλιμένα

 

Comments are closed.