Πειραιάς – Μήλος – Ηράκλειο & Ηράκλειο – Μήλος – Πειραιάς

Από 01.06 Εώς 15.10.2019

ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΜΗΛΟΣ – ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Πειραιάς Μήλος Ηράκλειο
Αναχώρηση Αναχώρηση Άφιξη Άφιξη
ΠΕΜΠΤΗ & ΚΥΡΙΑΚΗ  11:00  14:30  18:45
Πλοία: KNOSSOS PALACE , FESTOS PALACE

 

ΗΡΑΚΛΕΙΟ – ΜΗΛΟΣ – ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Ηράκλειο Μήλος Πειραιάς
Αναχώρηση Αναχώρηση Άφιξη Άφιξη
ΠΕΜΠΤΗ & ΚΥΡΙΑΚΗ 11:00 15:00 18:45
Πλοία: KNOSSOS PALACE , FESTOS PALACE

 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

Πλοία: KNOSSOS PALACE , FESTOS PALACE
• Οι ώρες άφιξης που αναφέρονται στα προγράμματα δρομολογίων υποδηλώνουν τον χρόνο άφιξης των πλοίων στον προλιμένα.

• Η εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν καθυστέρηση στις ώρες αφίξεων και αναχωρήσεων των πλοίων, εξ’ αιτίας εξωτερικών παραγόντων ή λόγων ανωτέρας βίας, ανεξάρτητων της θέλησής της.

 

Τιμοκατάλογος:

Comments are closed.